SZEMLÉLETFORMÁLÓ INNOVÁCIÓK A KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN, JÁNOSSOMORJÁN
Sajtóközlemény

 

2013.03.24-2015.03.24

A konstrukció céljaiban illeszkedik a Társadalmi Megújulás Operatív Program
célrendszeréhez, vagyis elÅ‘segíti a sikeres munkaerÅ‘-piaci alkalmazkodáshoz szükséges
készségek, ismeretek kialakítását a megszerzett tudások, kompetenciák folyamatos
fejlesztését. A munkaerÅ‘-piaci sikeresség érdekében cél, hogy a konstrukció támogassa a
megújuló, magasabb szakmai színvonalon működÅ‘ köznevelési rendszer működését, az
oktatás és képzés minÅ‘ségének és hatékonyságának, javítását kiemelten az idegennyelvtudást,
digitális írástudást, vállalkozói-, életpálya-építési, életviteli, és egészségfejlesztési
készségeket, környezettudatosságot, aktív állampolgárságot valamint elÅ‘segítve az egész
napos iskolai nevelés és foglalkoztatás elterjesztését. 

Részcélok

-az oktatási intézmények pedagógiai-módszertani megújulása, a magasabb színvonalú oktatás érdekében a pedagógusok szakmai fejlÅ‘désének elÅ‘segítése szaktárgyi tanár továbbképzések megvalósításával

-a diákok egészséges életmódra nevelése, egészségtudatos, szemléletformáló iskolai nevelés elterjesztése a tanulók testi-lelki-szellemi állapotának, egészségvédelmének és egészségfejlesztésének érdekében,

-a környezettudatos szemlélet kialakítását megcélzó iskolai szabadidÅ‘s tevékenységek ösztönzése, a gazdasági kultúra, a vállalkozói készségek fejlesztése; a munkaerÅ‘-piaci helytállást, -

-alkalmazkodást megalapozó programok alkalmazása az iskolában

-az aktív állampolgárság készségeinek fejlesztése, a nevelés-oktatás hozzájárulása a nemzeti és európai identitás kialakulásához

-a helyi társadalmi szervezetekkel való együttműködés, partnerség, kapcsolat kialakítása nevelési-oktatási feladatok megvalósításában,

-digitális, sport- és egyéb taneszközök intézményi szintű fejlesztése, elÅ‘segítve az iskoláskorú gyerekek készség- és képességfejlesztését, kreativitásuk fejlesztését

-valamint a testmozgás iránti igény viselkedésbe épülését.

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 95 613 528