Kezdőlap

 

       

     FACEBOOK 


Eljárásrend a koronavírus elleni védekezésre

Az intézményt kizárólag egészséges, tünetmentes tanuló és dolgozó látogathatja. A szülő köteles az intézményt tájékoztatni, ha gyermekénél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés áll fenn. 

Betegség esetén csak orvosi igazolással térhet vissza az iskolába.

Minden reggel az intézménybe való belépéskor a kézfertőtlenítő használata kötelező.

Az épületbe sem szülők, sem idegenek nem léphetnek be. A szülők a kapuig kísérhetik gyermeküket. A szülők online módon tarthatják a kapcsolatot az intézménnyel. Amennyiben a személyes megbeszélés elengedhetetlen, előre megbeszélt időpontban, kizárólag maszkban léphetnek be az iskolába.

Kiemelt figyelmet kell fordítani az alapvető higiénés szabályok betartására.  A rendszeres szappanos kézmosás kötelező az épületben tartózkodók számára. A kéztörlés lehetőleg papírtörölközővel történjen. 

Minden tanuló táskájában legyen maszk, amit kérés esetén fel kell tenni.

Ajánlott, hogy az iskolában mindenkinek legyen a táskájában kézfertőtlenítő spray és saját törölköző

Kerülni kell a kézfogást, ölelést, személyes érintkezést. Lehetőség szerint tartani kell az óraközi szünetekben az egymás közötti  másfél méteres távolságot. Aki szükségét látja, a tantermen kívül használjon maszkot.

A szünetekben kötelező az udvaron tartózkodni. Rossz idő esetén a tanteremben kell maradni.

Minden szünetben ügyelni kell a termek szellőztetésére.

Az étkezőbe kizárólag tanári felügyelettel, engedéllyel lehet belépni. Étkezés előtt feltétlenül kezet kell mosni.

Az étkezést az alsó tagozatosok kezdik, majd 13 órától a felsősök. Korábban akkor kezdhetik meg az ebédelést a felső tagozatosok, ha az alsósok már végeztek, vagy nincs tele az ebédlő. (a Klafszky Tagiskolára ez a szabály nem érvényes!) A beléptetést minden esetben pedagógus koordinálja.

Az órák után, illetve az ebédelést követően haladéktalanul el kell hagyni  az iskola területét, kivéve a napköziseket, illetve tanulószobásokat. Felügyelet nélkül nem tartózkodhat diák az épületben.

Szülői értekezlet csak online módon tartható. 

Szakköröket lehetőleg csökkentett létszámban, maximum 15 főig lehet tartani.

Délutáni, tanórán kívüli foglalkozásként sportkör és énekkar nem tartható.

Iskolabuszon kötelező a maszk viselése.

 


 

 
SZEMLÉLETFORMÁLÓ INNOVÁCIÓK
A KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN, JÁNOSSOMORJÁN