Kezdőlap

 

       

     FACEBOOK 


TOVÁBBTANULÁSI INFORMÁCIÓK


Eljárásrend a koronavírus elleni védekezésre

 

Az intézményt kizárólag egészséges, tünetmentes tanuló és dolgozó látogathatja. A szülő köteles az intézményt tájékoztatni, ha gyermekénél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés áll fenn. 

Betegség esetén csak orvosi igazolással térhet vissza az iskolába.

Minden reggel az intézménybe való belépéskor a kézfertőtlenítő használata kötelező.

Az épületbe sem szülők, sem idegenek nem léphetnek be. A szülők a kapuig kísérhetik gyermeküket. A szülők online módon tarthatják a kapcsolatot az intézménnyel. Amennyiben a személyes megbeszélés elengedhetetlen, előre megbeszélt időpontban, kizárólag maszkban léphetnek be az iskolába.

Kiemelt figyelmet kell fordítani az alapvető higiénés szabályok betartására.  A rendszeres szappanos kézmosás kötelező az épületben tartózkodók számára. A kéztörlés lehetőleg papírtörölközővel történjen. 

Minden tanuló táskájában legyen maszk, amit kérés esetén fel kell tenni.

Ajánlott, hogy az iskolában mindenkinek legyen a táskájában kézfertőtlenítő spray és saját törölköző

Kerülni kell a kézfogást, ölelést, személyes érintkezést. Lehetőség szerint tartani kell az óraközi szünetekben az egymás közötti  másfél méteres távolságot. Aki szükségét látja, a tantermen kívül használjon maszkot.

A szünetekben kötelező az udvaron tartózkodni. Rossz idő esetén a tanteremben kell maradni.

Minden szünetben ügyelni kell a termek szellőztetésére.

Az étkezőbe kizárólag tanári felügyelettel, engedéllyel lehet belépni. Étkezés előtt feltétlenül kezet kell mosni.

Az étkezést az alsó tagozatosok kezdik, majd 13 órától a felsősök. Korábban akkor kezdhetik meg az ebédelést a felső tagozatosok, ha az alsósok már végeztek, vagy nincs tele az ebédlő. (a Klafszky Tagiskolára ez a szabály nem érvényes!) A beléptetést minden esetben pedagógus koordinálja.

Az órák után, illetve az ebédelést követően haladéktalanul el kell hagyni  az iskola területét, kivéve a napköziseket, illetve tanulószobásokat. Felügyelet nélkül nem tartózkodhat diák az épületben.

Szülői értekezlet csak online módon tartható. 

Szakköröket lehetőleg csökkentett létszámban, maximum 15 főig lehet tartani.